This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Over VVTTwente

Voordelen van vaktherapie bij vrijgevestigden.

Vaktherapie biedt directe zorg voor kind en ouder(s)/opvoeders en sluit aan bij de belevings- en activiteitenwereld van kinderen, jongeren en ouders. De VVTTwente biedt een uitgebreid zorgaanbod. Waar mogelijk een kortdurende behandeling en langdurige zorg waar nodig. De zorg kan vaak ook aan huis of op school aangeboden worden. Wachtlijsten zijn er niet of nauwelijks en de zelfstandige vaktherapeuten communiceren met korte lijnen.

De Vrijgevestigde Vaktherapeuten Twente (VVTTwente) is een platform opgericht in 2014 door vaktherapeuten in de regio Twente.

Aanleiding is o.a. de (jeugd)transitie. Het doel van het platform is om binnen Twente vaktherapie te profileren en beter op de kaart te zetten bij gemeenten, organisaties en andere zorginstellingen.
De vaktherapeuten die lid zijn van de VVTTwente werken zelfstandig in hun eigen praktijk en hebben hun eigen expertises. Zij moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld in samenspraak met de leden. Allen zijn aangesloten bij de verenigingen FVB en/of de NVPA. Voor toelating tot deze verenigingen hebben de vaktherapeuten minimaal een erkend HBO diploma vaktherapie nodig en zijn aanvullende eisen nodig om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Folder.
Klik hier om de flyer van VVTTwente te downloaden.

pmt

Vaktherapie algemeen

Wat is vaktherapie?

VVTTwente - muziekVaktherapie is een overkoepelende naam voor behandelingen waarbij het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Vaktherapeuten maken op methodische wijze gebruik van beeldende, muzikale, sport, spel en drama interventies. Tevens kan een vaktherapeut zich richten op het gebied van beweging en lichaamservaring.
In de zorg voor kind, jeugd en ouders vindt vaktherapie plaats in vijf disciplines: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en danstherapie. Naast behandeling draagt vaktherapie bij aan aanvullende en/of ondersteunende diagnostiek en advies.

Het effect van vaktherapie

Behandeling van de cliënt in vaktherapie kan leiden tot:
– herstel en verbetering van sociaal-emotioneel functioneren;
– vermindering van gedragsproblematiek;
– herstel en verbetering van gezinsrelaties;
– herstel en verbetering van spraak- en taalvaardigheden;
– herstel en verbetering van (senso-) motorische vaardigheden;
– herstel en verbetering van cognitieve en executieve functies.

Voor welke klachten en stoornissen wordt vaktherapie ingezet?

VVTTwente - handen MuziekVaktherapie wordt ingezet bij behandeling van psychosociale en/of psychiatrische problematieken. Hierbij valt te denken aan: identiteitsproblematiek, gedragsproblemen, affectregulatie problematiek, functionele en psychiatrische stoornissen, gezinsproblematiek, emotionele problemen, depressieve klachten, angstklachten, trauma, rouw- en verliesverwerking, ontwikkelingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen, aandachtsstoornissen en neurologische problemen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze organisatie,
neem contact met ons op.